ODH874886 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00143188

Zaaknummer

01074583

Datum verzonden

27-11-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Bajonetstraat 47 t/m 161 (oneven) te Rotterdam

Datum laatste update

29-11-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01074583-ODH874886.pdf