ODH879869 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00144170

Zaaknummer

01063475

Datum verzonden

19-12-2023

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Indische Tuin te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 01063475-ODH879869.pdf