ODH88033 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00015905

Zaaknummer

00612399

Datum verzonden

13-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Rivierdijk 287 te Hardinxveld-Giessendam

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00612399-00015905.docx.pdf