ODH881089 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00144383

Zaaknummer

01065815

Datum verzonden

20-02-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Klinkerlandstraat te Herkingen

Datum laatste update

22-02-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01065815-ODH881089.pdf