ODH88687 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00016018

Zaaknummer

00613336

Datum verzonden

23-09-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Achterweg 3-5 te Lisse

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00613336-00016018.docx.pdf