ODH90037 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH9003700016290

Zaaknummer

01007641

Datum verzonden

25-10-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Benedenberg 36 te Bergambacht

Bijlage

Besluit op aanvraag 01007641-00016290.docx.pdf