ODH915384 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00150839

Zaaknummer

01090256

Datum verzonden

22-12-2023

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Broekselaantje 17 Bergambacht

Datum laatste update

24-12-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01090256-ODH915384.pdf