ODH9285 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00004003

Zaaknummer

00616664

Datum verzonden

07-07-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Tracé Bergambacht tot Schoonhoven

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00616664-00004003.docx_AVG.pdf