ODH93816 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00016885

Zaaknummer

00616902

Datum verzonden

18-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Exercitiestraat 2 en 19 t/m 25 en Paradijslaan 104 t/m 108 te Rotterdam

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00616902-00016885.docx.pdf