ODH949481 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00156437

Zaaknummer

01089698

Datum verzonden

06-02-2024

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

VEURSESTRAATWEG 197 Leidschendam

Datum laatste update

16-02-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01089698-ODH949481.pdf