ODH962156 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00158855

Zaaknummer

01086017

Datum verzonden

14-05-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

complex 664, 668, 671, 667 en 663 wijk Groenoord te Schiedam

Datum laatste update

16-05-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01086017-ODH962156.pdf