ODH962371 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00158904

Zaaknummer

01087198

Datum verzonden

15-04-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Stationsplein 107 e.o. te Leiden

Datum laatste update

17-04-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01087198-ODH962371.pdf