ODH974019 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

00161233

Zaaknummer

01084142

Datum verzonden

29-03-2024

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Wilsveen 37 te Leidschendam

Datum laatste update

31-03-2024

Bijlage

Ontwerpbesluit 01084142-ODH974019.pdf