ODH97817 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00017331

Zaaknummer

01007011

Datum verzonden

04-10-2021

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Oostdijk 2 te Dordrecht

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01007011-00017331.docx.pdf