ODH983243 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00162399

Zaaknummer

01085734

Datum verzonden

15-05-2024

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Anna van Hannoverstraat 4 te Den Haag

Datum laatste update

17-05-2024

Bijlage

Besluit op aanvraag 01085734-ODH983243.pdf