ODH98954 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH9895400017518

Zaaknummer

00603013

Datum verzonden

25-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Rode Dorp; de Brittenruststraat, Hugo de Grootstraat, Goeman Borgesiusstraat, Jan Nieuwenhuijzenstraat en Karel Doormanstraat te Alphen aan den Rijn

Bijlage

Besluit op aanvraag 00603013-00017518.docx.pdf