ODH98954 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00017518

Zaaknummer

00603013

Datum verzonden

25-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Rode Dorp de Brittenruststraat, Hugo de Grootstraat, Goeman Borgesiusstraat, Jan Nieuwenhuijzenstraat en Karel Doormanstraat te Alphen aan den Rijn

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00603013-00017518.docx_AVG.pdf