Bodeminformatie

Gaat u een bedrijfspand, woning of perceel aan- of verkopen? Dan doet u er goed aan informatie in te winnen over de bodemkwaliteit. Als de bodem verontreinigd is, kunt u de locatie misschien niet gebruiken waarvoor u dat wilt.
 
Informatie over het historisch gebruik en de bodemkwaliteit kunt u terugvinden via de online BiO-applicatie (Bodem Informatie Online). Een publieke zelfservice waar iedereen eenvoudig bodeminformatie, een rapportage of besluit van een locatie kan opzoeken. 

Hoe werkt BiO?
In de BiO-applicatie kunt u snel en eenvoudig informatie van een locatie opzoeken. U hoeft hiervoor alleen het AA-nummer of adres in te voeren. Na het invullen verschijnt een overzicht van de eventueel uitgevoerde bodemonderzoeken en bodembesluiten. De beschikbare documenten zijn geanonimiseerd en digitaal. Is de informatie nog niet digitaal beschikbaar, bijvoorbeeld in het kader van de AVG? Dan kunt u bij ons de informatie opvragen. Dit doet u volgens een standaard aanvraagformulier.
 
Wij leveren bodeminformatie aan voor: 
•    Den Haag
•    Midden-Delfland
•    Rijswijk
•    Wassenaar
•    Westland
•    Zoetermeer
•    Alle provinciale bodemlocaties

Van onderstaande opdrachtgevers hebben wij, met uitzondering van provinciale bodemlocaties, geen bodemdossiers/stukken beschikbaar:
•    Delft  
•    Leidschendam-Voorburg  
•    Pijnacker-Nootdorp  

Als u aanvullende vragen heeft over deze bodeminformatie, een uitgevoerd bodemonderzoek of een bodemsanering, kunt u terecht bij onze bodemspecialisten. Lees verder onder tabblad 'Bodemadvies'. 

Bodemdocumenten / inzage dossiers

Aan het opvragen van documenten zijn bij de ODH geen kosten verbonden. Is uw verzoek om documenten beschikbaar in een fysiek dossier, dan nodigen wij u uit voor een dossierinzage.

U kunt bij ons de specifieke dossiers/documenten inzien voor:

 • Den Haag
 • Midden-Delfland
 • Rijswijk (let op: dossiers t/m 1999 moet u bij de gemeente opvragen)
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer
 • Alle provinciale bodemlocaties

Hoe dient u uw aanvraag in?
Dien uw verzoek in door middel van het online formulier. Wij behandelen verzoeken om bodemrapporten en -dossiers zo spoedig mogelijk en op volgorde van binnenkomst.

Van de onderstaande deelnemers hebben wij, met uitzondering van provinciale bodemlocaties, geen bodemdossiers/stukken beschikbaar:

 

Bodemadvies

Als u een verzoek voor inhoudelijk bodemadvies indient, worden de specifieke (bodem)dossiers geraadpleegd. Een inhoudelijk bodemadvies geeft u informatie over historische gegevens, bodemonderzoeken en beschikkingen.

Wij verstrekken inhoudelijke bodemadvies voor:

 • Midden-Delfland
 • Rijswijk
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer
 • Alle provinciale bodemlocaties


Richt uw vraag voor inhoudelijk bodemadvies aan: vergunningen@odh.nl met de vermelding van in welk kader u deze informatie nodig heeft. Graag verzoeken wij u om de vraag zo goed mogelijk te specificeren. 

De onderstaande deelnemers verwerken zelf uw aanvraag voor inhoudelijk bodemadvies:

 

Relevante informatie

Bodemplus Leefomgeving Informatie over bodembescherming, bodembeheer en bodemsanering (Rijksoverheid)
 
BiO Informatie of er op een bepaalde plek bodemonderzoek is gedaan of er vervolgstappen nodig waren en of een locatie al gesaneerd is.
 
Toelichtingen op eigen verantwoordelijkheid Informatie over eigen verantwoordelijkheid en over wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van bodemverontreiniging (Rijksoverheid)
 
Risico's voor volksgezondheid (RIVM) 

Mogelijkheden van de bodem 
Informatie over warmte- en koudeopslag (Rijksoverheid)

 
EU-richtlijnen Europese regels over bodem en ondergrond