Bodeminformatie

Gaat u een bedrijfspand, woning of perceel aan- of verkopen? Dan doet u er goed aan informatie in te winnen over de bodemkwaliteit. Als de bodem verontreinigd is, kunt u de locatie misschien niet gebruiken waarvoor u dat wilt.

Het Bodemloket  is een landelijk website waarop u snel en eenvoudig informatie rond het historisch gebruik en de bodemkwaliteit van een locatie kunt opzoeken. U vindt hier, ook voor de Haaglanden locaties, de eventueel uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsanering.

 

Indien u aanvullende vragen heeft over deze bodeminformatie, een uitgevoerd  bodemonderzoek of een bodemsanering, kunt u terecht bij onze bodem-specialisten.  Voor deze inhoudelijke vragen verwijzen wij u naar het tabblad 'bodemadvies'.

BODEMINFORMATIE

Eventueel kunt u ook bodeminformatie bij ons opvragen. De bodeminformatie die u van ons ontvangt komt uit een geautomatiseerd systeem, wij raadplegen hiervoor geen specifieke dossiers.

Aan het opvragen van bodeminformatie bij de ODH zijn geen kosten verbonden.

Wij verstrekken bodeminformatie voor:

 • Midden-Delfland
 • Rijswijk
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer
 • Alle provinciale bodemlocaties

Richt uw aanvraag voor bodeminformatie aan: vergunningen@odh.nl. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

De onderstaande deelnemers verwerken zelf uw aanvraag voor bodeminformatie:

 

INHOUDELIJKE STUKKEN

De bodeminformatie die u van ons ontvangt komt uit een geautomatiseerd systeem. Wij raadplegen hiervoor geen specifieke dossiers. 

Indien u een beperkt aantal documenten uit zaakdossiers nodig heeft, bijvoorbeeld een rapport of beschikking, dan kunt u deze bij ons opvragen door opgave van de naam van het document, kenmerk en datum met daarbij het AA locatienummer en locatieadres vermeld.  

Op het landelijke Bodemloket  kunt u  de bodemgesteldheid-informatie terugvinden op de kaart over de desbetreffende locatie(s). Hier kunt u de specificaties van beschikbare bodemdocumenten vinden.

Wij raadplegen hiervoor dan onze specifieke dossiers. Aan het opvragen van stukken zijn bij de ODH geen kosten verbonden. Is uw verzoek om documenten omvangrijker, dan nodigen wij u uit voor een dossierinzage, zie het tabblad 'inzage dossiers'.

Hoe dient u uw aanvraag in?
Richt uw verzoek aan vergunningen@odh.nl. Wij behandelen verzoeken om bodemrapporten en -dossiers zo spoedig mogelijk en op volgorde van binnenkomst.

Let op: Momenteel neemt het aantal verzoeken zodanig toe dat het verstrekken van de gevraagde documenten tot vier weken of langer in beslag kan nemen. Houdt u daarmee rekening bij het indienen van uw aanvraag (2 mei 2017).
 

Van de onderstaande deelnemers hebben wij, met uitzondering van provinciale bodemlocaties, geen bodemdossiers/stukken beschikbaar:

 

INZAGE DOSSIERS

De bodeminformatie die u van ons ontvangt komt uit een geautomatiseerd systeem. Wij raadplegen hiervoor geen specifieke dossiers. 

U kunt in het landelijke bodemloket  informatie terugvinden op de kaart over de bodemgesteldheid van de relevante locatie(s). Hier vindt u de AA-nummers van de locaties terug. Door een opgave aan ons van welke AA-nummers u dossiers wenst, kunt u deze bij ons komen inzien.

U kunt bij de ODH de specifieke dossiers inzien voor:

 • Den Haag
 • Midden-Delfland
 • Rijswijk
 • Wassenaar
 • Westland
 • Alle provinciale bodemlocaties


Hoe dient u uw aanvraag in?
Richt uw verzoek voor de inzage van stukken en dossiers per e-mail aan 
vergunningen@odh.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over de verdere afhandeling van uw aanvraag.

Let op: Momenteel neemt het aantal verzoeken zodanig toe dat het beschikbaar stellen van de gevraagde documenten tot vier weken of langer in beslag kan nemen. Houdt u daarmee rekening bij het indienen van uw aanvraag (2 mei 2017).

 

De onderstaande deelnemers verwerken zelf uw aanvraag voor inzage van specifieke dossiers:

 

BODEMADVIES

Indien u een verzoek voor inhoudelijk bodemadvies indient, worden de specifieke (bodem)dossiers geraadpleegd. Een inhoudelijk bodemadvies geeft u informatie over historische gegevens, bodemonderzoeken en beschikkingen.

Wij verstrekken inhoudelijke bodemadvies voor:

 • Den Haag
 • Midden-Delfland
 • Rijswijk
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer
 • Alle provinciale bodemlocaties
   
Met uitzondering van gemeentelijke locaties in Westland, brengen wij voor een aanvraag inhoudelijk bodemadvies geen leges in rekening.

Richt uw gespecificeerde aanvraag voor inhoudelijk bodemadvies aan: vergunningen@odh.nl

De onderstaande deelnemers verwerken zelf uw aanvraag voor inhoudelijk bodemadvies:

 

 

Relevante informatie

Bodemplus Leefomgeving Informatie over bodembescherming, bodembeheer en bodemsanering (Rijksoverheid)
 
Bodemloket Informatie of er op een bepaalde plek bodemonderzoek is gedaan of er vervolgstappen nodig waren en of een locatie al gesaneerd is.
 
Toelichtingen op eigen verantwoordelijkheid Informatie over eigen verantwoordelijkheid en over wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van bodemverontreiniging (Rijksoverheid)
 
Risico's voor volksgezondheid (RIVM) 

Mogelijkheden van de bodem 
Informatie over warmte- en koudeopslag (Rijksoverheid)

 
EU-richtlijnen Europese regels over bodem en ondergrond