Stikstof

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste websites, meest recente nieuwsberichten en ontwikkelingen op het gebied van stikstof.

Actuele ontwikkelingen

De website BIJ12 is de gezamenlijke website van de provincies. Hier vindt u de meest recente informatie op het gebied van stikstof en vergunningverlening, hulpmiddelen zoals AERIUS en een handleiding intern en extern salderen. Voor meer informatie over uitspraken rondom stikstof verwijzen wij naar de website van het IPO.

Programma Aanpak Stikstof

Heeft u een melding gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? En heeft u vragen over de verdere afhandeling hiervan binnen het nieuwe landelijk beleid? Dan verwijzen wij u graag naar BIJ12 over de inventarisatie van PAS-meldingen.

Voor het opvragen van uw PAS-melding kunt u terecht bij het bevoegd gezag. Voor de provincie Zuid-Holland is dit Omgevingsdienst Haaglanden. Stuur hiervoor een mail naar vergunningen@odh.nl. Vermeld hierbij het adres en de naam (persoon en bedrijf) van de betreffende melding.

Stikstofdepositiebanken

Een stikstofdepositiebank maakt een balans op uit stikstofrechten die vrijkomen, bijvoorbeeld wanneer een milieuvergunning wordt ingetrokken, welke in gebruik genomen kan worden door een ander initiatief nabij een Natura-2000 gebied. Zo wordt er vermeden dat er per saldo meer stikstofdepositie plaatsvind in Natura-2000 gebieden.

  • SSRS: Stikstofregistratiesysteem
    Vanaf dinsdag 24 maart 2021 kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten. ODH beoordeelt of een aanvraag voldoet om gebruik te maken van de inhoud van de bank. Meer informatie over het SSRS vindt u hier.
  • Microdepositiebank
    Een landelijk systeem welke gevuld wordt door landelijke maatregelen of depositieruimte die vrijvalt bij extern salderen. Deze bank is bedoeld voor projecten die een maximale depositie van 0,05 mol per hectare per jaar hebben binnen de woningbouw, agrarische en industrie sector. ODH beoordeelt of een aanvraag voldoet om gebruik te maken van de inhoud van de bank. Op dit moment zit hier (nog) geen feitelijke vulling in deze depositiebank en worden aanvragen (nog) niet behandeld. Meer informatie over de microdepositiebank vindt u hier
  • Doelenbank HIC: Havenindustrieel Complex Rotterdam
    Deze bank is speciaal ontwikkeld voor het Havenbedrijf Rotterdam. ODH beoordeelt in samenspraak met het Havenbedrijf Rotterdam of een aanvraag voldoet om gebruik te maken van de ruimte in de bank. Op dit moment zit hier (nog) geen feitelijke vulling in deze depositiebank en worden aanvragen (nog) niet behandeld. Meer informatie over doelenbanken vindt u hier.

Dit dossier is voor het laatst gewijzigd op 18 november 2021.