Energiebesparing

 

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. 

Energiebesparingsplicht & informatieplicht
De Omgevingsdienst Haaglanden houdt toezicht op het naleven van de energiebesparingsplicht. Sinds 1 juli 2019 is daar de informatieplicht bijgekomen. Dit betekent dat u voor al uw vestigingen moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket van RVO.nl. Elke vier jaar daarna moet u opnieuw rapporteren.

In het Energieakkoord is afgesproken dat het bedrijfsleven zich inzet voor energiebesparing. Daar is de informatieplicht uit voort gekomen. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven de besparing versnellen.

Erkende maatregelen: voldoen aan de energiebesparingsplicht
Er wordt in ieder geval aan energiebesparingsplicht voldaan als de erkende maatregelen voor energiebesparing zijn toegepast. Op infomil.nl vindt u de erkende maatregelen voor energiebesparing. Voor de hieronder opgesomde negentien bedrijfstakken zijn deze erkende maatregelen opgesteld.

Aandachtspunten
Op www.rvo.nl/informatieplicht vindt u uitgebreide informatie bij elkaar.

Wanneer sprake is van meerdere vestigingen van uw organisatie of bedrijf, controleer dan hier of uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht valt. Niet alle vestigingen die boven de verbruiksgrenzen zitten, vallen namelijk onder de informatieplicht.

Het is mogelijk dat u naast de informatieplicht energiebesparing per vestiging ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers (meer dan 250 medewerkers) of de omzet (meer dan 50 miljoen) en het balanstotaal (meer dan 43 miljoen). Meer informatie is te vinden op de website van RVO https://www.rvo.nl/eed

Bent u huurder van een gebouw? Lees hier wie dan verantwoordelijk is voor de melding.

Informatie over de erkende maatregelen staat op www.infomil.nl

Voor het rapporteren via het E-loket van RVO heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. EHerkenning is de manier van inloggen voor ondernemers. U kunt die via https://www.eherkenning.nl aanvragen. 

De uitzonderingen op de informatieplicht
De informatieplicht geldt niet voor de volgende bedrijven en instellingen:

  • Lager energiegebruik dan omschreven in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit: energiegebruik minder dan 50.000 kWh aan elektra en 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar. 
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereffeningssysteem;  
  • Bedrijven of instellingen die deelnemen aan het convenant meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3);
  • Wet milieubeheer- inrichtingen, die een omgevingsvergunning milieu (Type C) hebben.

Nieuw bedrijf en de informatieplicht
Verbruikt uw nieuwe bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan moet u een jaar na oprichting voldoen aan de informatieplicht door het eLoket op de website https://www.rvo.nl/informatieplicht in te vullen.