Heeft u een klacht over ODH?

Omgevingsdienst Haaglanden wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u deze bij ons indienen.
Hieronder leest u hoe u dat doet.

  • U stuurt uw brief naar Omgevingsdienst Haaglanden via Postbus 14060, 2501 GB te Den Haag, of;
  • U stuurt een e-mail;
  • Geef een duidelijke omschrijving van uw klacht. Vermeld indien relevant welke medewerker(s) of bestuurder(s) betrokken is/zijn;
  • De klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld;
  • Vermeld de datum waarop u de brief heeft geschreven, uw naam en adres, uw handtekening en kopieën van eventuele relevante stukken;
  • U ontvangt een schriftelijke bevestiging als uw klacht door ons is ontvangen. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure.

Wij behandelen uw klacht volgens het interne klachtrecht van titel 9.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Omgevingsdienst Haaglanden, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Daarvoor geldt een indieningstermijn van een jaar.