Klacht over de ODH?

De ODH (Omgevingsdienst Haaglanden) wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder van de ODH u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht, dan kunt u die bij ons indienen.

Wij behandelen uw klacht volgens het interne klachtrecht van titel 9.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht . Voor een zorgvuldige uitvoering van de procedure is een aanvullende interne instructie opgesteld. Daarin staat hoe het afhandelen van een klacht verloopt en wie er in welke gevallen bij betrokken is.
Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw interne klacht door de ODH dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Daarvoor geldt een indieningstermijn van een jaar.

Hoe dien ik mijn klacht in? 
U stuurt een brief naar de Omgevingsdienst Haaglanden via Postbus 14060, 2501 GB te Den Haag of een e-mail. In de brief of e-mail geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht en zo mogelijk welke medewerker(s) of bestuurder(s) bij de gedraging is/zijn betrokken. De klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld. Verder moet u de volgende gegevens opnemen/insluiten: de datum waarop u de brief heeft geschreven; uw naam en adres; uw handtekening en kopieën van eventuele relevante stukken.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging als uw klacht door ons is ontvangen. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure zoals de afhandelingstermijn en de behandelaar.