Milieuklachten en overlast

Bij de Milieuklachtentelefoon kunnen inwoners van de provincie Zuid-Holland terecht met meldingen en milieuklachten over bedrijven. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De ODH controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Instellingen en bedrijven die potentieel invloed hebben op de omgeving en waarvoor de vergunning is afgegeven door de Provincie Zuid-Holland kondigen ongewone voorvallen aan die mogelijk tot overlast kunnen leiden. Raadpleeg hiervoor onze publicaties.

HOE MELDT U UW KLACHT/OVERLAST?

 • Een spoedeisende klacht meldt u telefonisch via 0888 333 555. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
 • Inwoners van gemeenten binnen  Haaglanden kunnen hun klacht ook melden via het meldingsformulier overlast.
 

LET OP:

Namens de gemeente Den Haag voeren wij de Muziekregeling Scheveningen  uit. Heeft u als direct omwonende geluidsoverlast op Scheveningen van strandpaviljoens ten noorden van de havenhoofden en/of van horecabedrijven op de boulevard, belt u dan altijd met de milieuklachtentelefoon op 0888 333 555. Eén van onze toezichthouders belt u dan zo spoedig mogelijk terug om bij uw woning een geluidsmeting uit te voeren.

 

WAT GEBEURT ER MET UW KLACHT?

 • Wij registreren uw klacht en nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling
 • Onze toezichthouder maakt zo nodig een afspraak met u voor aanvullende informatie
 • Onze toezichthouder controleert of het bedrijf zich aan de milieuvoorschriften houdt
 • Wij laten u weten wanneer en hoe uw klacht is afgehandeld
 • Wij informeren u als uw klacht bij een andere instantie thuishoort. Bijvoorbeeld de gemeente, de provincie, de politie, de brandweer of het hoogheemraadschap. In zo’n geval geven wij het door aan de betreffende instantie

KLACHTEN VOOR ANDERE INSTANTIE

 • Hondenpoep (gemeente en/of milieupolitie)
 • Vuilniszakken (milieupolitie, reinigingsdienst en/of gemeente)
 • Zwerfvuil (milieupolitie, reinigingsdienst en/of gemeente)
 • Ongedierte (milieupolitie/reinigingsdienst)
 • Groenonderhoud (gemeente)
 • Verkeersoverlast (gemeente)
 • Verontreiniging van oppervlaktewater (Waterschap/Rijkswaterstaat)
 • Legen vuilcontainer (gemeente)
 • Sluitingstijden horeca (gemeente)
 • Openbare orde, drugs, overlast hangjongeren (politie)