Actualisatie AERIUS Calculator

Naar verwachting wordt AERIUS Calculator eind november 2022 geactualiseerd. De actualisatie heeft mogelijk betrekking op emissiefactoren, natuurgegevens, en achtergronddepositie.

Indien u een aanvraag om vergunning met onderdeel stikstofdepositie wilt doen, dienen alle bij de aanvraag horende AERIUS berekeningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling natuurbescherming te zijn uitgevoerd in de meest recente versie van AERIUS Calculator. Het advies is daarom te wachten op de geplande actualisatie voor het indienen van een nieuwe aanvraag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van Aanpak Stikstof.