AERIUS Calculator geactualiseerd

AERIUS Calculator is 26 januari 2023 geactualiseerd. De actualisatie heeft onder andere betrekking op de onderliggende rekenmodellen, natuurgegevens, en achtergronddepositie.

Indien u een aanvraag om vergunning met onderdeel stikstofdepositie wilt doen, dienen alle bij de aanvraag horende AERIUS-berekeningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling natuurbescherming te zijn uitgevoerd in de meest recente versie van AERIUS-calculator (versie 2022). Voor meer informatie over de actualisatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van BIJ12.

Voor inhoudelijke vragen over het gebruik van AERIUS verwijzen wij u naar AERIUS-pagina en de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 van BIJ12.