Extreme droogte en vuurwerk: hoe te handelen?

Grote delen van Europa kampen momenteel met extreme droogte. Ook in Nederland hebben we hier last van. Deze droogte heeft gevolgen voor het afsteken van vuurwerk: mag dit op dit moment wel en hoe wordt hierover beslist?

Consumentenvuurwerk mag door particulieren alleen worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Op 31 december van 19.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur. Het vuurwerk moet CE goedgekeurd zijn. De gemeente kan vuurwerkvrije gebieden aanwijzen of zelfs het afsteken van vuurwerk helemaal verbieden.

Op andere dagen in het jaar geldt dat vuurwerk alleen mag worden afgestoken door een gecertificeerd persoon/bedrijf. Denk hierbij aan het Scheveningen vuurwerkfestival, maar ook particuliere initiatieven zoals vuurwerk bij een bruiloft, feesten, plechtigheden of evenementen. Een gecertificeerd bedrijf (toepasser) moet hiervoor bij Omgevingsdienst Haaglanden een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen. Onze toezichthouders houden toezicht tijdens het opbouwen en ontbranden van het vuurwerk in voorgaande situaties.

Vuurwerk in combinatie met extreme droogte

Op dit moment speelt de vraag of voorgenomen meldingen en ontbrandingstoestemmingen gezien de aanhoudende droogte nog wel door kunnen gaan. Omgevingsdienst Haaglanden heeft het mandaat namens de Provincie en het ILT om hierover te besluiten. Niet iedere situatie is gelijk, daarom wordt per situatie bekeken of een voorgenomen ontbranding van vuurwerk wel of niet door kan gaan.

Het Vuurwerkbesluit regelt het tot ontbranding brengen van vuurwerk. Dit is nader uitgewerkt in de ‘Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk’. In deze regeling wordt het ontbranden van vuurwerk verboden bij extreme droogte.

Hiervoor raadplegen wij allereerst de website www.natuurbrandrisico.nl. Op deze website wordt het gevaar voor uitbreiding van een natuurbrand aangegeven. Ook voeren wij overleg met Veiligheidsregio Haaglanden. Bij fase II is er sprake van een reeds langere droogteperiode in de natuur. De kans is hierdoor aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Fase II betekent niet automatisch dat er sprake is van extreme droogte, maar wel dat het al langere tijd droog is in de natuur.

Vuurwerk bij evenementen

In geval van evenementen waarbij het ontbranden van vuurwerk een onderdeel is, geeft de Veiligheidsregio Haaglanden doorgaans een specifiek voor het evenemententerrein geldend advies. Dit advies wordt door ons in de besluitvorming opgenomen en zal leiden tot een verbod op het ontbranden van vuurwerk. Dit wordt zo snel mogelijk aan de toepasser meegedeeld en bevestigd met een brief of indien nodig met een besluit.

Doorgaans heeft de burgemeester van de betreffende gemeente een vergunning verleend voor een evenement. De burgemeester heeft de bevoegdheid om het vuurwerk dat deel uitmaakt van de evenementenvergunning te verbieden. Dit gebeurt dan niet op basis van het Vuurwerkbesluit.

Iedere situatie is anders

In overige situaties beoordelen wij zelf de situatie ter plaatse en voeren wij overleg met de toepasser. Ook hier geldt: iedere situatie is anders. De windrichting, de locatie, de afstand tot kwetsbare en brandbare omgeving en het soort vuurwerk zijn bepalend bij de besluitvorming. Zo kan het zijn dat vandaag het ontbranden van vuurwerk wordt toegestaan op een locatie, maar morgen op dezelfde locatie niet. Dit kan dan te maken hebben met de windrichting in combinatie met bijvoorbeeld het soort vuurwerk.

Wilt u meer weten over hoe u moet omgaan met vuurwerk? Lees meer op onze themapagina over vuurwerk.