Fout in AERIUS Calculator

Het RIVM heeft een fout geconstateerd in versie 2023 van AERIUS Calculator. Dit heeft gevolgen voor rekenresultaten van mobiele werktuigen en railverkeer.

De fout is maandag 6 november gecorrigeerd. Berekeningen waarin mobiele werktuigen of railverkeer zijn opgenomen die zijn uitgevoerd tussen 5 oktober en 6 november 2023 in versie 2023 moeten daardoor opnieuw worden gemaakt in AERIUS Calculator versie 2023.0.1 of hoger. We verzoeken u hiermee rekening te houden bij het indienen van een aanvraag om vergunning of toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar BIJ12.