Integrale transportcontrole door politie, RDW en ODH

Donderdag 22 juni 2023 vond in Delfgauw een grote gezamenlijke transportcontrole plaats van Politie Eenheid Den Haag, RDW en Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De controle is als pilot opgezet om de samenwerking tussen de diensten te verstevigen en een signaal af te geven dat transportcontroles in de regio worden aangescherpt.

Donderdagochtend 22 juni, 7.30 uur. Collega’s van Politie Eenheid Den Haag (Team Milieu en Team Verkeer), RDW en ODH treffen elkaar op de Strikledeweg in Delfgauw. Nog een laatste uitwisseling van informatie voordat iedereen positie inneemt. Om 7.45 uur start de motorpolitie met het steekproefsgewijs vrachtverkeer van de weg te halen. Opgesteld in grote parkeervakken wordt het vrachtverkeer gecontroleerd door politie, RDW en ODH. Waar de politie en RDW controleren op onder andere rij- en kentekenbewijs, rijden onder invloed en transportveiligheid, checkt ODH een onbekender aspect van de controle, namelijk de Wet Milieubeheer.

Toezicht en handhaving op afvaltransport

Eén van de taken van ODH is toezicht houden op de Wet Milieubeheer en waar nodig handhaven. Onderdeel van deze wet is afvaltransport, welke tijdens de gezamenlijke controle op 22 juni door ODH onder de loep wordt genomen. Toezichthouder Ton legt uit: “Wie afvalstoffen zoals bedrijfsafval of sloopafval inzamelt, transporteert, hierin bemiddelt of handelt moet geregistreerd zijn op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). Wij controleren deze registratie. Ook checken we de aanwezigheid van begeleidingsbrieven en de juistheid hiervan. Alleen met een juiste en volledige begeleidingsbrief mag het afval vervolgens weer in ontvangst genomen worden.”

De begeleidingsbrief bevat informatie over het type afvalstoffen, waar het afval vandaan komt, waar het heen gaat en wie opdracht gegeven heeft voor het transport. Ton: “Tijdens een controle checken we niet alleen de documenten, maar gaan we ook daadwerkelijk de vrachtwagen ín. Dit om te controleren of de afvalstoffen overeenkomen met de afvalstoffen die op de documenten staan.” En wat gebeurt er als de documenten niet kloppen met de lading? “Dit is strafbaar en kan leiden tot een milieu,- en economisch delict, een fikse boete en tot een stillegging van het transport. Omgevingsdienst Haaglanden kan in dat geval zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk optreden.”

Resultaat

Tijdens deze integrale transportcontrole zijn in totaal 24 vrachtwagens gecontroleerd. ODH heeft de afvaltransporten onderzocht op aanwezigheid van begeleidingsbrieven en de juistheid hiervan. Uit de resultaten blijkt dat ongeveer 70% niet voorzien waren van (volledige) documenten. Ook zijn bij lege vrachtwagens de begeleidingsbrieven gecontroleerd van de geloste vrachten. De chauffeurs zijn door de toezichthouders gewaarschuwd over de onjuiste of onvolledige begeleidingsbrieven. Bij één transport is vastgesteld dat bij de afvalvervoerder de transportvergunning was ingetrokken. Het is voor het bedrijf verboden om nog verder afvaltransporten uit te voeren. De overtredingen worden bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk opgepakt.

Politie Eenheid Den Haag, RDW en ODH scherpen met deze pilot de controle op transport in de regio aan. De diensten zijn tevreden over het resultaat en zullen de pilot verder evalueren en waar nodig aanpassen.

Foto’s: Tjapko de Heus