ODH draagt bij aan landelijk controleproject E-waste

E-waste, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), is één van de snelst groeiende afvalstromen in Nederland. Om tot een circulaire economie te komen, is het belangrijk dat e-waste op een efficiënte en goede manier wordt ingezameld en gerecycled. Dit is niet altijd het geval, waardoor waardevolle grondstoffen verloren gaan en mogelijk risico’s voor mens en milieu ontstaan. Omgevingsdienst Haaglanden heeft in 2022 een bijdrage geleverd aan het landelijk controleproject Taskforce AEEA, om het naleefgedrag in de inzamelings- en verwerkingsketen voor elektrische en elektronische apparatuur te verbeteren.

De Taskforce betreft een samenwerking tussen ILT, omgevingsdiensten en politie. De omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor omgevingsaspecten op grond van Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne en Wet milieubeheer. Het ILT is verantwoordelijk voor de naleving van de Regeling AEEA en de politie voor het strafrechtelijke spoor. De Tastforce AEEA richt zich op:

  • Het tegengaan van illegale handelingen bij de inzameling en verwerking van AEEA;
  • Het bevorderen van het landelijke inzamelings- en verwerkingspercentage AEEA;
  • Het vergroten van kennis over en samenwerkingsmogelijkheden in toezicht en handhaving in de AEEA keten;
  • Het meer uniform optreden richting overtreders in de AEEA keten.

Resultaten

Omgevingsdienst Haaglanden heeft een data-analyse uitgevoerd op basis van diverse bronnen, waaronder het eigen VTH-systeem, KvK-gegevens, meldgegevens aan LMA en internet. Op basis van deze analyse is een lijst opgesteld van bedrijven waarbij een verhoogd risico aanwezig is dat illegale handelingen plaatsvinden bij de inzameling en verwerking van AEEA. Met milieu-hygiënische risico’s als gevolg.

Aan de hand van een plan van aanpak zijn negen bedrijven fysiek en administratief nader onderzocht. Bij twee bedrijven is geconstateerd dat illegaal e-Waste werd ontvangen en bewerkt, waarbij een handhavingstraject is ingezet. Daarnaast bleek een ander bedrijf geen melding Activiteitenbesluit te hebben verricht. Weer een ander bedrijf bleek geen juiste registratie en juiste begeleidingsbrieven te voeren.