Ondanks vuurwerkverbod controle van vuurwerkverkooppunten

Dit jaar is er weer een vuurwerkverbod. Dit betekent dat consumentenvuurwerk niet verkocht mag worden.

Het verbod geldt niet voor de categorie fop- en schertsvuurwerk/kindervuurwerk (categorie F1). Dit mag het hele jaar door verkocht en afgestoken worden. Onze toezichthouders controleren de laatste drie dagen van het jaar of het verbod op de verkoop van consumentenvuurwerk wordt nageleefd. Zo nodig wordt overgegaan tot handhaving van het Vuurwerkbesluit.