Reactie Omgevingsdienst Haaglanden Waalsdorpervlakte

De afgelopen dagen zijn diverse berichten in de media verschenen dat er toestemming zou zijn verleend voor een radaronderzoek met drones boven de Waalsdorpervlakte.

Omgevingsdienst Haaglanden heeft voor twee aanvragen alleen getoetst of een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk is. Uitkomst van dat onderzoek is dat het vliegen met een drone onder voorwaarden niet vergunningsplichtig is in het kader van de Wnb. Daarmee heeft Omgevingsdienst Haaglanden geen oordeel geveld over de noodzaak van het onderzoek en evenmin valt daar enige toestemming uit af te leiden. Wij gaan alleen over mogelijke vergunningen in het kader van de Wnb. Daarmee is nog niet gezegd dat er ook toestemming komt vanuit de beheerder of eigenaar.

Dunea is beheerder

Dunea is als beheerder van het terrein ervoor verantwoordelijk om toestemming te verlenen voor activiteiten in het gebied. Dunea heeft in augustus van dit jaar van de Vereniging 18 juni het verzoek ontvangen voor toestemming voor het zoeken naar vermisten uit de Tweede Wereldoorlog op de Waalsdorpervlakte. Dunea heeft dit verzoek afgewezen.

De gevoeligheid en het belang van het onderwerp wordt door Dunea erkend. Daarom heeft Dunea op basis van de informatie en een persoonlijk overleg met de vereniging begin oktober een heroverweging van de afwijzing gedaan. Daartoe is onder meer overleg gevoerd met het Ministerie van Defensie. Dunea bevestigt na de heroverweging en de daarvoor verkregen informatie van het Ministerie van Defensie de eerdere afwijzing. Klik hier voor de volledige reactie van Dunea.