Start landelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren voor woningen van particulieren

Op donderdag 7 maart 2024 heeft Gedeputeerde ingestemd met de landelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren voor woningen van particulieren. Door deze instemming wordt voorafgaand aan isolatiewerkzaamheden rekening gehouden met beschermde diersoorten.

Binnen Zuid-Holland hebben we een grote duurzaamheidsambitie. Veel inwoners zijn bezig met het verduurzamen van hun woning. Het is hierbij belangrijk om te realiseren dat onder onze daken en tussen onze muren verschillende beschermde diersoorten kunnen leven, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen, vaak zonder dat we dit doorhebben. Bij het isoleren van onze woningen kunnen we onbedoeld ook de aanwezige jaarrond beschermde nesten en de verschillende type verblijfplaatsen van deze beschermde soorten aantasten, met negatieve gevolgen voor deze diersoorten en de biodiversiteit.

Natuurvriendelijk isoleren: een duurzame aanpak

Om particuliere woningen op een ecologisch verantwoorde manier te verduurzamen, werkt het Rijk momenteel aan een landelijk gedragen gedragscode voor natuurvriendelijk isoleren. Als er volgens deze gedragscode wordt gewerkt is er geen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit meer nodig voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden met effecten op beschermde soorten. De gedragscode komt zo in de plaats van de omgevingsvergunning. Omdat het nog even duurt voor we deze gedragscode hebben, maar het verduurzamen van woningen niet kan wachten, heeft de provincie Zuid-Holland samen met de 11 andere provincies ingestemd met de landelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren. Dit betekent dat onder een specifieke voorwaarden gewerkt mag worden volgens deze natuurvriendelijke werkwijze vooruitlopend op de gedragscode.

Hoe werkt natuurvriendelijk isoleren?

Maar hoe werkt dat nou precies, natuurvriendelijk isoleren? Bij natuurvriendelijk isoleren zorgt het isolatiebedrijf ervoor dat de beschermde dieren op een veilige manier uit de woning naar buiten kunnen, maar niet meer terug naar binnen. Dit wordt het ‘natuurvrij maken’ van de woning genoemd en gebeurt minimaal enkele dagen voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden, buiten het broed- en kraamseizoen. Na het natuurvrij maken wordt de woning geïsoleerd op de gebruikelijke manier, met behoud van voldoende leefruimte voor deze beschermde dieren, waar de dieren na isolatie kunnen terugkeren.

Meer informatie over de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren is te vinden op:

Nationaal Isolatieprogramma

Voor welke woningen?

De korte termijn aanpak geldt alleen voor grondgebonden particuliere koopwoningen. Dit zijn eengezinswoningen, maar ook boven- en benedenwoningen of gesplitste woningen tot en met maximaal een vierde woonlaag. Dit kan hierdoor van toepassing zijn voor zeer kleine VvE’s die in gesplitste boven-/benedenwoningen zitten. Geldt deze aanpak voor jou en wil je graag je huis isoleren? Neem dan contact op met een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert. Je vindt deze op de website www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

Natuurvriendelijk isoleren geldt niet voor huurwoningen, flats, portiekflats en appartementencomplexen. De laatstgenoemde gebouwen zijn gewilde verblijfplaatsen voor grote groepen vleermuizen (bijvoorbeeld voor kraam- en massawinterverblijfplaatsen), omdat ze veel meer en veel grotere plekken omvatten waar de dieren kunnen verblijven onder de juiste klimatologische omstandigheden. Het isoleren van deze gebouwen zonder ecologisch onderzoek brengt een onaanvaardbaar groot ecologisch risico met zich mee.

Soortenmanagementplannen

Voor de lange termijn werkt de provincie samen met gemeenten aan plannen om verschillende soorten te beschermen en tegelijkertijd werkzaamheden, zoals isolatie, door te laten gaan. De gemeente voert gebiedsgericht ecologisch onderzoek uit en beschrijft in een soortenmanagementplan (afgekort: SMP) hoe er rekening gehouden wordt met deze diersoorten. Met een SMP kan de gemeente een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aanvragen, waardoor werkzaamheden kunnen plaatsvinden met bescherming van de aanwezige diersoorten. Wil je weten of jouw gemeente al een SMP-omgevingsvergunning heeft? Neem dan contact op met je gemeente.