Statenleden bezoeken Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten

De vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten zetten zich in voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Belangrijk werk, waar zij graag over vertellen aan betrokken bestuurders. Provinciale Staten van Zuid-Holland vormen het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van Zuid-Holland. Een mooie kans om als omgevingsdiensten deze vertegenwoordigers uit te nodigen voor een uitgebreide kennismaking met hun werkveld.

Omgevingsdiensten versterken elkaar

Op het kantoor van DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam hebben de omgevingsdiensten hun werkveld gepresenteerd aan bijna 20 statenleden. De omgevingsdiensten zijn ieder uniek qua werkgebied en taken; het varieert van de waterrijke Biesbosch, het glastuinbouwgebied tot de industrie van de Rotterdamse haven. Zij hebben te maken met specifieke uitdagingen, zoals de nabijheid van een luchthaven, handhavingsverzoeken op het gebied van de wet natuurbescherming en een onderzoek naar waterkwaliteit. De omgevingsdiensten versterken elkaar op een positieve manier door op diverse onderwerpen samen te werken.

Milieuthema's in de praktijk

Tijdens het bezoek gingen de statenleden langs op de meldkamer in het kantoor van DCMR. Hier komen via telefoon en digitaal meldformulier de meldingen binnen van de inwoners van de regio Rijnmond en ook daarbuiten. De statenleden konden zelf meemaken hoe de meldingen worden verwerkt.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daarom zijn de statenleden in een elektrische bus gestapt om een deel van het werkgebied te zien waar de milieutaken zich afspelen. Tijdens de rit zijn aan de hand van casussen verschillende milieuthema’s toegelicht, zoals het proces van vergunnen, energietransitie en het toezicht op de industrie.

Een beter beeld van de omgevingsdiensten

We kijken terug op een bijzonder ontspannen en informatief bezoek. Het heeft de statenleden een beter beeld heeft gegeven van waar de omgevingsdiensten aan werken en voor welke uitdagingen zij staan. Ook weten zij als bestuurder nog beter welke rol zij hierin kunnen betekenen.

Ward Meijroos, statenlid namens BBB: “Een eye-opening ervaring: tijdens ons werkbezoek ontmoetten we alle Zuid-Hollandse omgevingsdiensten, bezochten we de meldkamer en maakten we een bustour door de Botlek. Het was verbazingwekkend om te zien hoeveel werk er door deze diensten wordt verzet om onze leefomgeving leefbaar en gezond te houden.”

Directeur Omgevingsdienst Haaglanden Christiaan van der Kamp: “Een waardevolle middag waarin we uitgebreid hebben kunnen praten over ons belangrijke werk. De statenleden weten nu dat wij volop uitvoering geven aan een gezonde, veilige en natuurinclusieve provincie.