Uitspraak Logtsebaan

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 januari uitspraak gedaan in de zaak 201907144/1/R2 (Logtsebaan). De uitspraak over deze zaak heeft landelijk implicaties voor de vergunningplicht omtrent intern salderen.

Uitspraak

Omgevingsdienst Haaglanden onderzoekt momenteel in samenwerking met de andere uitvoeringspartners (provincies en het Rijk) wat de exacte implicaties zijn van deze uitspraak op de vergunningplicht. En welke invloed deze zal hebben op de vereisten en beoordeling van een vergunningaanvraag. Informatie over de uitkomst van de uitspraak is te vinden op de website van het IPO. Verdere relevante informatie over de invloed die dit zal hebben op het vergunningverlening proces zal op korte termijn gecommuniceerd worden op bij12.nl en op onze website.