Uitspraak ViA15

Op 20 januari 2021 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de afdeling) uitspraak gedaan in de zaak ViA15, over het Tracébesluit “A15/A12 Ressen-Oudbroeken” (ECLI:NL:RVS:2021:105). Het gaat om een tussenuitspraak die gevolgen heeft voor de depositieberekening van wegverkeer.

Uitspraak

De afdeling heeft geoordeeld dat de toegepaste afkapgrens van vijf kilometer vanaf de bron voor wegverkeer, onvoldoende onderbouwd is om met zekerheid te kunnen stellen dat er op grotere afstand nooit negatieve effecten op de natuur kunnen optreden. De minister heeft 26 weken de tijd gekregen om de methodiek alsnog toereikend te motiveren, of om een andere methodiek toe te passen. Voor meer informatie over deze uitspraak verwijzen wij naar de website van het IPO.

Verdere relevante informatie over de invloed die dit zal hebben op het vergunningverleningsproces, wordt op korte termijn gecommuniceerd op bij12.nl en op onze website.