Update: Actualisatie AERIUS Calculator uitgesteld naar 26 januari 2023

Binnenkort vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator plaats. De eerder gecommuniceerde datum van 22 november 2022 blijkt helaas niet haalbaar. Op 2 december 2022 is bekend gemaakt dat de actualisatie is uitgesteld naar 26 januari 2023.

Indien u een aanvraag om vergunning met onderdeel stikstofdepositie wilt doen, dienen alle bij de aanvraag horende AERIUS berekeningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling natuurbescherming te zijn uitgevoerd in de meest recente versie van AERIUS Calculator. Het kan daarom verstandig zijn om te wachten op de geplande actualisatie voor het indienen van een nieuwe aanvraag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht op de website van Aanpak Stikstof.