Waarschuwing dubieuze adviesbureaus informatieplicht energiebesparing

Omgevingsdienst Haaglanden heeft klachten ontvangen van ondernemers die zijn benaderd door adviesbureaus die de indruk wekken voor de Overheid informatie te verzamelen en adviezen te geven. Het gaat om de Informatieplicht over energieverbruik. Omgevingsdienst Haaglanden, gemeenten of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken niet met dergelijke bureaus samen.

Omgevingsdienst Haaglanden geeft niet ‘zomaar’ boetes

Als een bedrijf niet voldoet aan de milieuregels geeft Omgevingsdienst Haaglanden doorgaans eerst een waarschuwing per brief met een termijn om alsnog te voldoen aan de gestelde milieuregels. Onze toezichthouder kan zich altijd legitimeren. Voor zo’n bezoek hoeven bedrijven niet te betalen. Blijft een bedrijf de regels niet naleven, dan volgt een handhavingstraject met een last onder dwangsom (boete). Er hoeft alleen betaald te worden als binnen een redelijke termijn niet aan de eisen is voldaan. Onze dienst geeft dus niet ‘zomaar’ een boete als een bedrijf op het gebied van energie niet aan alle regels voldoet.

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven moeten voldoen aan een informatieplicht over hun energieverbruik als ze veel elektriciteit of gas gebruiken. Om precies te zijn: meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aan aardgas (of omgerekend 791 GJ warmte) in een kalenderjaar. Het doel is de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart te brengen. Omgevingsdienst Haaglanden houdt in de regio Haaglanden voor gemeenten en provincie toezicht op de naleving van voorschriften uit het activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. De informatieplicht over energiebesparing is er één van.

Kosteloos een melding doen

Bedrijven kunnen het zichzelf gemakkelijk maken en zelf een melding doen. Daaraan zijn geen kosten verbonden. U loopt ook niet het risico ‘zomaar’ een boete te krijgen. Hier is een hele procedure voor. Voor het indienen van de melding informatieplicht is wel een eHerkenning nodig. Voor meer informatie over eHerkenning klik hier. De melding informatieplicht vult u digitaal in via de site van de RVO.

Vragen?

Heeft u een vraag of ervaring met een dubieus adviesbureau? Wij horen dit graag. U kunt contact met ons opnemen via toezicht@odh.nl onder vermelding van ‘dubieus adviesbureau’.