Omgevingsdienst NL

Omgevingsdienst NL is de landelijke vereniging van de 28 omgevingsdiensten. Alle omgevingsdiensten dragen bij aan het milieu en een schone, veilige en gezonde omgeving voor iedereen. Omgevingsdienst NL zet zich in voor het versterken en verbinden van kennis en expertise, is sparringpartner voor overheden, partners en omgevingsdiensten en het loket voor vragen over vergunningverlening, toezicht en handhaving.