Nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de omgeving waarin we wonen, werken en verblijven: De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

 • U krijgt met de Omgevingswet te maken als bijvoorbeeld u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of uw tuin, een evenement wilt organiseren, een boom wilt kappen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig hebt. Dat kan in het Omgevingsloket.
 • Als er iets in uw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen, kunt u belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven (participatie).

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de vergunning al is verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet uw aanvraag nog in behandeling worden genomen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd. Wanneer u na invoering van de Omgevingswet een aanvraag indient gelden uiteraard gewoon de regels van de Omgevingswet.

Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?

 • Zowel meldingen als vergunningaanvragen dienen bedrijven in via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
 • De behandeltermijn van vergunningsaanvraag wordt in de meeste gevallen, zelfs voor de milieuaanvraag, 8 weken.
 • Participatie speelt een belangrijkere rol.
 • Alle bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één Omgevingsplan. Dit is in te zien in het DSO. Daar kunt u nagaan of uw initiatief haalbaar is.
 • U kunt milieuleges moeten gaan betalen

Wat blijft hetzelfde met de invoering van de Omgevingswet?

 • De termijn voor complexe vergunningaanvragen blijft 26 weken.
 • ODH behandelt namens de negen aangesloten Haaglanden-gemeenten en de provincie Zuid-Holland de vergunningsaanvragen en aanvragen voor maatwerkvoorschriften op het gebied van leefomgeving en omgevingskwaliteit.
 • ODH neemt meldingen in behandeling.
 • ODH zorgt namens de gemeenten en provincie voor toezicht en handhaving op het naleven van milieuvoorschriften bij bedrijven.

Vergunning aanvragen of melding doen?

Het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding gebeurt na inwerkingtreding van de Omgevingswet in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meer informatie over het DSO vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

Vragen over het DSO of de Omgevingswet?

Voor vragen over de implementatie van de Omgevingswet of de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Hier kunt u ook een storing in het DSO melden of een signaal over de Omgevingswet afgeven. De verschillende contactmogelijkheden vindt u hier. Direct telefonisch contact met het IPLO kan tijdens kantooruren via 088 797 07 90.

Voor vragen over Milieu Belastende Activiteiten (MBA’s) en milieuregels kunt u contact met ons opnemen. Heeft u vragen over (ver)bouwen en bouwvergunningen? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente.