Onderzoek naar mogelijk lood in de bodem

 
De bodem in Zuid-Holland is schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal even schoon. Een van de stoffen die in de bodem kan voorkomen is lood. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij kinderen tot zes jaar. Om zeker te weten dat er zo min mogelijk kans is op blootstelling, gaat de provincie Zuid-Holland kinderspeelplaatsen onderzoeken. Wij voeren dit onderzoek uit in Haaglanden en andere omgevingsdiensten onderzoeken kinderspeelplaatsen in hun werkgebieden. 
 
Blootstelling flink verminderd
De blootstelling aan lood is de laatste tientallen jaren flink verminderd door het gebruik van loodvrije benzine, verf die minder lood bevat en door het vervangen van loden drinkwaterleidingen. In wijken waar de bodem verontreinigd is met lood kunnen kleine kinderen lood binnenkrijgen. Dit kan gebeuren als zij gronddeeltjes inslikken tijdens het spelen in de tuin of op kinderspeelplaatsen.
 
Onderzoek kinderspeelplaatsen
Omdat kinderen tot zes jaar een kwetsbare groep vormen, onderzoeken wij in opdracht van de provincie kinderspeelplaatsen. Eerst wordt de kans op blootstelling aan loodhoudende bodem in kaart gebracht. Er wordt dan gekeken in hoeverre contact mogelijk is met eventuele verontreinigde bodem. Als er contactmogelijkheden zijn, worden er grondmonsters genomen om zeker te weten of de grond daadwerkelijk verontreinigd is. 
 
Gebruiksadviezen Let op Lood
Lood kan alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel door het eten van aardedeeltjes met loodhoudende bodem. Om het binnenkrijgen te voorkomen, zijn gebruiksadviezen opgesteld. U leest meer onder Let op Lood
 
 
Achtergondinformatie