Ongewone voorvallen

Hieronder staan geregistreerde ongewone voorvallen bij instellingen of bedrijven met een provinciale omgevingsvergunning.

 • 2021-10-05 Renewi Wateringen (beëindigd)

  Datum

  05-10-2021

  Gevolgen

  brand, blusinstallatie in werking getreden

  Toelichting

  Kleine brand in de opslagloods voor afval bij Renewi Wateringen. Veroorzaakt door een geplofte gasdrukhouder. Door de geplofte gasdrukhouder en de daaruit ontstane brand is de aanwezige blusinstallatie in werking getreden. Hierdoor zijn er geen blus werkzaamheden van de brandweer gedaan. De opgeroepen brandweer heeft wel metingen uitgevoerd waarna de reguliere werkzaamheden zijn opgestart.
  Einde dinsdag 5 oktober 2021

 • 2021-06-30 Uzimet Rijswijk (beëindigd)

  Datum

  30-06-2021

  Gevolgen

  Vrijkomen van lood stof, rook, geur

  Toelichting

  Begin 30-06-2021 10.00
  Er is schroot met een verflaag in de smeltketel gegaan. Dit heeft een verhoging van de afgas temperatuur tot gevolg gehad waardoor het systeem in shut down is gegaan. Tijdens deze shut down is het systeem omgeschakeld naar de centrale schoorsteen. Mogelijk geeft dit buiten de inrichting wat geur of rook overlast.
  Einde 30-06-2021 10.45

  Status

  Beëindigd

 • 2020-17-08 Uniper B.V. Den Haag (beëindigd)

  Datum

  17-08-2020

  Gevolgen

  Mogelijk geluidshinder vanwege noodaggregaat

  Toelichting

  Op 17 augustus 2020 is het noodaggregaat ingezet tussen 15.05 uur en 19.40 uur. Dit ivm de stroomstoring in het naastgelegen verdeelstation.

  Bovenstaande conform opgave Uniper B.V. d.d. 17-08-2020.

  Status

  Beëindigd

 • 2019-06-05 AH Vrij Groen Wateringen (beëindigd)

  Datum

  06-05-2019

  Gevolgen

  Vrijgekomen broeikasgassen

  Toelichting

  Op 6 mei 2019 is tijdens de jaarlijkse onderhoudscontrole geconstateerd dat 15 kg koelmiddel R407C uit de koelinstallatie is weggelekt/verdampt. De koelinstallatie is vervangen op 29-11-2019.

  Bovenstaande conform opgave AH Vrij Groen, Grond en Infra d.d. 06-05-2019.

  Status

  Beëindigd