Onze opdrachtgevers

De Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer zijn onze opdrachtgevers. Namens hen zijn wij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken. Onze expertise is gebundeld in één organisatie, waardoor we efficiënt kunnen werken en beter kunnen inspelen op ingewikkelde milieuwetten en -regels.

De gemeenten en provincie zijn bevoegd gezag. Zij kunnen Omgevingsdienst Haaglanden een mandaat geven. Dit betekent dat Omgevingsdienst Haaglanden besluiten kan nemen namens de gemeenten en provincie. Denk bijvoorbeeld aan het afgeven van een vergunning.

 

Adviseren van onze opdrachtgevers

Onze adviseurs werken samen met onze opdrachtgevers. Vanuit onze expertise adviseren wij over lokale initiatieven, regionale vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld vuurwerk, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en bouw.