Overlast

In de regio Haaglanden houden wij toezicht of bedrijven de milieuregels naleven. Ervaart u van een bedrijf overlast of ziet u een ongewoon voorval? Meld dit dan direct bij ons. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via 0888 333 555. Heeft uw klacht geen spoed? Gebruik dan het klachtenformulier overlast of ongewoon voorval.

Meld een incident of ongewoon voorval altijd!

Een incident of ongewoon voorval bij een instelling of bedrijf moet gemeld worden. Een incident of voorval kan namelijk ernstige milieugevolgen hebben. Denk hierbij aan:

 • Geluid
 • Geur (stank)
 • Bodem- of luchtverontreiniging
 • Brand
 • Vrijkomen van gevaarlijke stoffen
 • Storingen in installaties en machines
 • Ongelukken en andere calamiteiten

Neem contact met ons op via 0888 333 555 of vul het digitale formulier in.

Muziekregeling Scheveningen

Namens de gemeente Den Haag voeren wij de Muziekregeling Scheveningen uit. Ervaart u als bewoner geluidsoverlast van strandpaviljoens ten noorden van de havenhoofden of van horecabedrijven op de boulevard? Bel direct met de milieuklachtentelefoon op 0888 333 555. Eén van onze toezichthouders belt u dan zo spoedig mogelijk terug om bij uw woning een geluidsmeting uit te voeren.

Wat gebeurt er met uw klacht?

 • Wij registreren uw klacht en nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling;
 • Onze toezichthouder maakt zo nodig een afspraak met u voor aanvullende informatie;
 • Onze toezichthouder controleert of het bedrijf zich aan de milieuvoorschriften houdt;
 • Wij laten u weten wanneer en hoe uw klacht is afgehandeld;
 • Wij informeren u als uw klacht bij een andere instantie thuishoort. Bijvoorbeeld de gemeente, de provincie, de politie, de brandweer of het hoogheemraadschap. In zo’n geval geven wij het door aan de betreffende instantie.

U kunt niet alle klachten bij ons melden

Niet alles kunt u bij ons melden. Gaat uw klacht bijvoorbeeld over hondenpoep of het groenonderhoud? Neem dan contact op met uw gemeente.

 • Hondenpoep > gemeente of milieupolitie
 • Vuilniszakken > milieupolitie, reinigingsdienst of gemeente
 • Zwerfvuil > milieupolitie, reinigingsdienst of gemeente
 • Ongedierte > milieupolitie of reinigingsdienst
 • Groenonderhoud > gemeente
 • Verkeersoverlast > gemeente
 • Verontreiniging van oppervlaktewater > Waterschap/ of Rijkswaterstaat
 • Legen vuilcontainer > gemeente
 • Sluitingstijden horeca > gemeente
 • Openbare orde, drugs, overlast hangjongeren > politie

Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS)

De overheid heeft de taak om burgers te waarschuwen bij een ramp, crisis of ander ernstig incident en informatie te verschaffen. Hiervoor worden verschillende crisiscommunicatiemiddelen gebruikt, waaronder het WAS. Wanneer u de sirene van het WAS hoort:

 • Gaat u zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen;
 • Sluit u ramen en deuren;
 • Zet u de radio of televisie aan op de regionale rampenzender. In onze regio is dit RTV West. Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op.

De sirenes zijn alleen geplaatst in woonkernen met 1.000 inwoners of meer. Er staan vrijwel geen sirenes in kleine dorpen en buurtschappen, op het platteland, in natuur- en recreatiegebieden en andere buitengebieden.

Sirenetest
Om te voorkomen dat u het geluid van de waarschuwingssirenes niet meer herkent, worden iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes getest.