Privacy

Privacyverklaring Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor de uitoefening van de publieke taak. Daarom geeft de ODH u in deze privacyverklaring informatie over de wijze waarop de ODH persoonsgegevens verwerkt van bezoekers en gebruikers van onze website. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De ODH zorgt er voor dat hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u een webformulier invult op de website van de ODH vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de systemen van de ODH. De persoonlijke gegevens die u in het webformulier van de ODH heeft vermeld worden gebruikt voor de afhandeling van uw melding of verzoek. De persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming met derden worden gedeeld tenzij dit nodig is voor de uitoefening van een wettelijke verplichting die op de ODH rust of de uitoefening van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag die aan de ODH is opgedragen (artikel 6 AVG). 

Voor analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De gegevens die met Google worden gedeeld zijn dusdanig geanonimiseerd dat deze voldoen aan de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast heeft ODH een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en is het delen van de gegevens uitgeschakeld. Op de website worden alleen analytische cookies toegepast, geen functionele of trackingcookies. Er wordt geen gebruikt gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics.

Beveiliging 
Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. De gegevens die door de ODH worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van de ODH, indien zij die gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Rechten 
Op basis van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en/of verwijderen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan info@ODH.nl of per brief aan ODH, Postbus 14060, 2501 CB  Den Haag, onder vermelding van ‘Verzoek inzage persoonsgegevens’. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop de ODH met uw gegevens omgaat. 
 
Wijzigingen
De ODH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. 

 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2018.