Afvaldump

Het dumpen van afval leidt tot overlast, ergernis en verslechtering van het milieu. Met enige regelmaat ontvangen wij melding van de dump van teeltmateriaal, asbest, bouwmateriaal of grond. Bij afval afkomstig van bedrijven stellen onze toezichthouders en onze bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) onderzoek in. Er wordt gezocht naar de ‘ontdoener’ en omstandigheden van de dumping. Vervolgens wordt een handhavingstraject ingesteld en/of worden boetes uitgedeeld.