Kansen voor circulaire bedrijventerreinen

Wilt u als bedrijf aan de slag met circulaire economie? Door bijvoorbeeld van uw afval weer grondstoffen te maken? Dat kan! Lees verder hoe u kunt bijdragen aan duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen door middel van hergebruik van reststromen.

Onderzoek naar hergebruik reststromen

Een circulair bedrijventerrein zet in op materiaalreductie, duurzaamheid en het hergebruiken van materialen. Dit vraagt meer dan zonnecollectoren op daken en het scheiden van afval. Op bedrijventerreinen is nog veel winst te behalen op het gebied van circulariteit. Ze vormen een belangrijk bron van reststromen, die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden. Daarom is Provincie Zuid-Holland gestart met een project gericht op de circulaire kansen van reststromen voor bedrijven. Dit is in samenwerking gedaan met Metropoolregio Rotterdam Den Haag, DCMR Milieudienst Rijnmond en Omgevingsdienst Haaglanden. Lees hier meer over het onderzoek en de resultaten.

CE grondstoffen zoekmachine

Bedrijven kunnen reststromen hergebruiken als een Circulaire Economie (CE) grondstof. Bent u benieuwd welke CE grondstoffen op welke bedrijventerreinen reststromen zijn? En welke kansrijk zijn voor hoogwaardige hergebruik? U kunt dit terugvinden in de CE grondstof zoekmachine. 

CE kansen voor bedrijventerreinen

Er zijn meer dan 60 Circulaire Economie kansen (CE kansen) geïdentificeerd voor bedrijventerreinen in Provincie Zuid-Holland. Dit biedt mogelijkheden om een kansrijke businesscase te ontwikkelen. Vind hier de CE kansen op basis van verschillende filters.

Wij denken met u mee

Omgevingsdienst Haaglanden biedt de mogelijkheid een vooronderzoek te doen voor uw bedrijf op het gebied van circulaire kansen van reststromen. Wilt u meer hierover weten? Neem contact op via het formulier.

De afvalwetgeving is complex, het kan dus zo zijn dat niet al het afval zomaar hergebruikt kan worden of dat hier voorwaarden aan verbonden zijn.