Sloopmelding is altijd verplicht bij sloopwerk-zaamheden in of aan bouwwerken gerealiseerd voor 1 januari 1994

In bepaalde gevallen mogen particulieren kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen. Op basis van het  Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden hier strikte voorwaarden voor. De voorwaarden kunt u hier  teruglezen. Gaat u slopen? Vergeet dan niet om eerst een sloopmelding  in te dienen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie.  

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking en dient uw sloopmelding plaats te vinden via het Omgevingsloket. 

Sloopmelding bedrijven

Gaat u als bedrijf asbest verwijderen? Ook dan moet er een melding indienen. Houd u er dan rekening mee dat u minimaal vier weken van te voeren uw aanvraag indient. Is er sprake van mutatieonderhoud of reparatie en onderhoud (huurwoningen), dan dient de melding uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend. In geval van calamiteiten (bijvoorbeeld lekkages) kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de Omgevingsdienst. Ga hiervoor naar het contactformulier. 

Incidenten met asbest

Komt u bij sloopwerkzaamheden asbestverdacht materiaal tegen in uw woning? Of heeft u gebroken asbesthoudende golfplaten? Neem dan direct contact op met ons op via 0888 333 555. Wij kunnen u helpen bij het voorkomen of beperken van het verspreiden van asbest.