Sloopmelding is noodzakelijk

In bepaalde gevallen mogen particulieren kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen. Op basis van het Bouwbesluit gelden hier strikte voorwaarden voor. De voorwaarden kunt u hier teruglezen. Gaat u slopen? Vergeet dan niet om eerst een sloopmelding bij het Omgevingsloket Online in te dienen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie.

Sloopmelding bedrijven

Gaat u als bedrijf asbest verwijderen? Ook dan moet er een melding ingediend worden bij het Omgevingsloket Online. Houd u er rekening mee dat u minimaal vier weken van te voeren uw aanvraag indient? Is er sprake van mutatieonderhoud (huurwoningen) dan dient de melding uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend. In geval van calamiteiten (bijvoorbeeld lekkages) kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Vergunningen van de Omgevingsdienst. Ga hiervoor naar het contactformulier.

Incidenten met asbest

Komt u bij sloopwerkzaamheden asbestverdacht materiaal tegen in uw woning? Of heeft u gebroken asbesthoudende golfplaten? Neem dan direct contact op met ons op via 0888 333 555. Wij kunnen u helpen bij het voorkomen of beperken van het verspreiden van asbest.