Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne en heel kleine vezels. Er is wit, bruin, blauw, grijs, groen en geel asbest. Het materiaal heeft goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend, niet-geleidend en goedkoop.

Asbest is na de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren ’90 veel gebruikt in woningen, bouwwerken en andere objecten. In Nederland is ruim 80% van het geïmporteerde asbest verwerkt tot producten zoals golfplaten en waterleidingbuizen.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest

Er zijn twee soorten asbesthoudende materialen: 

  • Hechtgebonden asbest 
  • Niet-hechtgebonden asbest 

Bij hechtgebonden asbest worden de vezels bij elkaar gehouden door een bindmiddel. Denk hierbij aan asbestcement. Binnen een droge omgeving kan hechtgebonden, onbeschadigde asbest geen gevaar opleveren voor de omgeving. Het materiaal moet wel onbeschadigd blijven. Bij niet-hechtgebonden asbest, zoals spuitasbest, worden de vezels niet bij elkaar gehouden door een bindmiddel. Dit betekent dat er snel asbestvezels vrij kunnen komen. Deze materialen hebben vaak een zeer hoog asbestgehalte, variërend van 75 tot 100%. Dit maakt niet-hechtgebonden  asbest gevaarlijk.