Energieprestatie installaties in gebouwen (EPBD III-keuring)

Voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van installaties in gebouwen, heeft de Europese Commissie de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) vastgesteld. Deze keuringsverplichting voor verwarmingssystemen en airconditioningsystemen geeft inzicht in het energiebesparingspotentieel. Het doel van de EPBD III is om energie te besparen bij installaties in gebouwen. 

EPBD III-keuring

De EPBD III-keuring voor verwarmingssystemen en airconditioningsystemen is verplicht vanaf een nominaal vermogen van meer dan 70 kWHet nominale vermogen is het afgiftevermogen (thermisch) dat een installatie gedurende een vastgestelde tijd (vaak continue) kan leveren.  

Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan de eisen worden voldaan. 

De EPBD III is geregeld in afdeling 6.5 bouwwerkinstallaties van het besluit bouwwerken leefomgeving (bbl).   

Wij zijn als ODH momenteel gemandateerd voor het uitvoeren van toezicht op de EPBD III voor uitsluitend de volgende gemeenten: 

  • De gemeente Leidschendam-Voorburg
  • De gemeente Rijswijk 
  • De gemeente Westland 
  • De gemeente Zoetermeer  

Zijn er uitzonderingen?

Ja, de EPBD III-keuring heeft meerdere uitzonderingen. Vrijgesteld van de EPBD III-keuring zijn: 

  • Verwarmingssystemen en airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van minder dan 70 kW en eventueel gecombineerd met ventilatiesystemen. 
  • Gebouwen met gebouwautomatisering en -controlesystemen (GACS) die voldoen aan de eisen. Dit is een gebouwbeheersysteem (GBS) wat gekoppeld is aan een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Vanaf 2026 moeten utiliteitsgebouwen (geen woonfunctie) met een verwarmings- of airconditioningsysteem van meer dan 290 kW voorzien zijn van een GACS die aan de specifieke voorschriften voldoet. 
  • Gebouwen waarvoor er een energieprestatiecontract (EPC) is afgesloten zoals bedoeld in de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). In een EPC maakt de opdrachtgever afspraken met een uitvoerende partij van energiediensten over de te behalen energiebesparing, die hiervoor garanties geeft. 

  

Wat houdt de EPBD III-keuring in?

De toegankelijke delen van verwarmingssystemen en airconditioningsystemen eventueel gecombineerd met ventilatiesystemen worden periodiek gekeurd. Waarbij voor verwarmingssystemen de keuringsplicht eenmaal per vier jaar is en voor airconditioningsystemen de keuringsplicht eenmaal per vijf jaar is. 

De keuring bevat een beoordeling van het rendement en de dimensionering van bovengenoemde systemen, op basis van de verwarmings- en/of koelingsbehoeften van het gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de vermogens van de systemen om de prestaties onder typische of gemiddelde werkingsomstandigheden te optimaliseren. 

Wat betekent dit voor u?

In bovengenoemde gemeenten informeren onze toezichthouders duurzaamheid u tijdens een milieucontrole over de EPBD III-keuring. 

In andere gemeenten van ons werkgebied (regio Haaglanden) kunt u terecht bij de gemeente, afdeling bouwtoezicht. 

Wat levert het op?

Een EPBD III-keuring geeft inzicht in het energiebesparingspotentieel voor verwarmingssystemen en airconditioningsystemen. Dit is uitgewerkt in de rapportage die hoort bij de verklaring van keuring.