Energieprestatie-eisen technische installaties (EPBD III)

Voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen, heeft de Europese Commissie de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) vastgesteld. Met deze maatregelen daalt het energiegebruik van gebouwen.

Deze energie-efficiëntie komt tot stand aan de hand van drie thema’s binnen de EPBD III:

  1. Systeemeisen technische bouwsystemen: dit zijn eisen die de energieprestatie van technische bouwsystemen verbeteren. Onder technische bouwsystemen worden systemen verstaan voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater, ingebouwde verlichting en gebouwautomatiserings- en controlesystemen;
  2. Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen: deze verplichtingen zijn herzien en gelden vanaf een nominaal vermogen van 70 kW of meer. Is één van beide systemen gekoppeld aan een ventilatiesysteem? Dan moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. Daarnaast is de verwarmingskeuring van toepassing op alle verwarmingssystemen, niet alleen stookinstallaties;
  3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer: hiermee wordt een breder gebruik van elektrisch vervoer gestimuleerd. De richtlijn verplicht de (private) gebouwde omgeving om laadinfrastructuur aan te leggen voor elektrische voertuigen bij nieuwbouw of als er ingrijpend wordt gerenoveerd. Deze verplichting ligt vast in het Bouwbesluit. Bij de ontwikkeling van bouwplannen moet hier rekening mee worden gehouden. Daarnaast is er een verplichting tot het aanleggen van laadinfrastructuur bij bestaande grotere gebouwen, ook als deze niet worden verbouwd.