Informatie- en energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Zo bespaart u energie en heeft u een economisch voordeel. Omgevingsdienst Haaglanden controleert of u de maatregelen heeft genomen. Ook geven wij aan wanneer een aanvullend energiebesparingsonderzoek nodig kan zijn.  

Sinds 1 juli 2023 is de informatieplicht- en energiebesparingsplicht ook van toepassing voor de EU-ETS bedrijven, glastuinbouwbedrijven, en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu (type C) hebben. 

Maatregelen

Sinds 1 juli 2023 is één lijst erkende maatregelen opgesteld voor energiebesparing. Er wordt aan de energiebesparingsplicht voldaan als deze maatregelen zijn toegepast. Hier vindt u de erkende maatregelenlijst.  

Middels de informatiebank EML worden de erkende maatregelen toegelicht. Mogelijk zijn er in uw situatie technische of economische randvoorwaarden van toepassing waardoor een maatregel niet hoeft te worden uitgevoerd.  

Sinds 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht. De tweede ronde start op 1 december 2023. Dit betekent dat u voor al uw vestigingen (opnieuw) moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in het eLoket. Elke vier jaar daarna moet u opnieuw rapporteren.  

Uitzonderingen op de informatieplicht

De informatieplicht geldt niet voor de volgende bedrijven en instellingen: 

  • Bedrijven en instellingen met een energiegebruik minder dan 50.000 kWh aan elektra en 25.000 m3 aardgas (equivalenten) per jaar; 
  • Na 1 december 2023 een nieuw bedrijf? Dan is de informatieplicht pas van toepassing op 1 december 2027. U moet wel direct voldoen aan de energiebesparingsplicht. 

 

Doe de check

Weten welke regels er voor uw bedrijf gelden? Met de Regelhulp van de Rijksoverheid checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Waaronder de Wetchecker Energiebesparing. 

Beantwoord alle vragen en binnen 5 minuten weet u op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen. 

 

Tips en weetjes

  • Formeel kunnen wij (ODH), als bevoegd gezag, op verzoeken tot uitstel geen toestemming verlenen, omdat deze mogelijkheid niet is opgenomen in de wetgeving.  U kunt ook na 1 december de rapportage in het eLoket uitvoeren. Er wordt niet automatisch “boete” opgelegd als u later dan 1 december het eLoket invult. Maar als op een later moment een toezichthouder van de ODH constateert dat nog niet is voldaan aan de informatieplicht dan ontvangt u een brief van ons om de overtreding te beëindigen.  Als u niet voor 1 december aan uw verplichtingen heeft voldaan en u gaat dit op korte termijn alsnog uitvoeren, dan kunt ons hierover informeren middels het e-mailadres energiebesparing@odh.nl. 
  • Heeft uw organisatie meer dan 5 locaties waar de informatieplicht energiebesparing van toepassing is? Maak dan bij uw rapportage gebruik van een XML upload; 
  • Bent u huurder van een gebouw? Lees hier wie verantwoordelijk is voor de melding; 
  • Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. De voorschriften energiebesparing voor gebouw en gebouwgebonden installaties zijn opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. 
  • Energiebesparende maatregelen op gebied van faciliteiten en processen staan in het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De gebruiker van het pand is dan verantwoordelijk voor het nemen van de energiebesparende maatregelen.