Geluidhinder van evenementen en horeca

Een evenement geeft een leuke ontspanning voor vele mensen. Toch kan het voorkomen dat de omliggende omgeving dit niet zo ervaart. Voordat het evenement kan plaatsvinden, moet een evenementenvergunning aangevraagd worden. De vergunning wordt verleend door de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Meldingen over overlast van een evenement kunt u dan ook bij die gemeente doen. Aan ons kan de gemeente vragen om bij het evenement een geluidmeting te doen. De uitkomst van het onderzoek geven wij door aan de gemeente.

Geluidsregels horeca

Cafés en restaurants zorgen voor leven in een wijk. Volle terrassen in de zomer en drukke cafés in de winter zijn goed voor de economie. Ook horecabedrijven hebben te maken met geluidseisen. Wij zien erop toe dat de eigenaar zich aan de regels van muziekgeluid houdt. Het geluid mag in de nacht ‘aan de gevel’ niet meer dan 40 decibel zijn. De geluidsnorm binnenin de woning is ’s nachts 25 decibel. Dit zijn landelijke normen.

Geluidsmeting bij overlast

Ervaart u overlast? Dan wordt bij uw huis een geluidsmeting gedaan. Wordt de norm overschreden, dan krijgt de ondernemer een boete opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de mate van overschrijding van de norm. Net als bij een snelheidsboete: hoe meer te hard, hoe hoger de boete.